Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Det är positivt att Arbetsmiljöverket gör en översyn och tar ett helhetsgrepp gällande alla föreskrifter. Samtidigt finns avgörande problem och Arbetsmiljöverket bör göra ytterligare konsekvensutredningar.

Publicerad

Det finns problem i det material som Arbetsmiljöverket presenterat. Det gäller omfattande utrangering av allmänna råd och kommentarer, klarspråksbearbetning, analys av kostnader, hur myndigheten föreslår att ta bort dubbelregleringar. Därutöver är det oklart om förändringen som presenteras i realiteten underlättar för arbetsgivare, skyddsombud och andra att ta sig fram i regelverket.

Lärarnas Riksförbund har bland andra dessa synpunkter på utredningens förslag:

• Att det är olyckligt att skyddsombud och samverkan har en mindre framträdande plats i Arbetsmiljöverkets förslag vid jämförelse med tidigare föreskrifter, allmänna råd och kommentarer.
• Att ytterligare konsekvensutredningar krävs gällande klarspråksbearbetning.
• Att det är nödvändigt med en tydlig plan för hur utrangerade allmänna råd och kommentarer tas om hand i vägledningstexter.

För fördjupade resonemang, exempel och förklaringar gällande ovanstående synpunkter se bilaga: Bilaga 1. Lärarnas Riksförbunds detaljerade svar i anvisad mall gällande Arbetsmiljöverkets remiss.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55