Ändrade timplaner i grundskolan och motsvarande skolformer samt till ändrade bestämmelser om elevens val, skolans val och språkvalFörslaget att avskaffa elevens val och att moderna språk blir obligatoriskt välkomnas då detta är något som Lärarnas Riksförbund påtalat flera gånger.

Förändringar av timplanen är nödvändiga så timplanen bör utformas på så sätt att eleverna kan få bästa möjliga förutsättningar för att lära sig respektive ämne och lärarna få bästa möjliga förutsättningar att undervisa eleverna i förhållande till ämnenas mål och innehåll.

I tider av lärarbrist kan dock utökad undervisningstid påverka lärarnas arbetsbelastning. Därför har nu huvudmännen ett stort ansvar att vid behov anställa fler lärare i de berörda ämnena. Lärarnas Riksförbund vill i sammanhanget därför åter uppmärksamma Skolverket och Utbildningsdepartementet på de förslag till ett nytt kompletterande lärarprogram som förbundet sedan tidigare presenterat.

Lärarnas Riksförbund föreslår att timmar för ämnena bild och musik istället för Skolverkets förslag fördelas mot högstadiet. Förbundet har sedan tidigare ett krav om att 5000 fler speciallärare behöver utbildas. Förslagen i remissen ökar trycket på relevant speciallärarkompetens i flera ämnen, och detta måste Skolverket uttryckligen uppmärksamma.

Klicka på länken ”Läs remissen i sin helhet” så kan du läsa mer om vad förbundet anser om remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55