Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret

SKOLFS 2011:142

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra i förhållande till förslaget till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet med mera.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55