Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation


Lärarnas Riksförbund anser att den offentliga statistiken om svenska skolor åter måste bli just offentlig och tillgänglig.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget gällande nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen.

I samband med tillgängliggörandet av statistiken den 1 juli 2021 anser förbundet att även retroaktiv statistik som i nuläget saknas åter görs tillgänglig.

I arbetet med den långsiktiga lösningen vill förbundet framföra att en utredning gällande hur offentlighetsprincipen kan gälla även för fristående skolor genom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen behöver tillsättas.
Detta har förbundet även påpekat i en skrivelse till Utbildningsutskottet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55