Vissa insatser för ökad lärarkompetens


Lärarnas Riksförbund beklagar att regeringen väljer att gå vidare med att inrätta fler nya försöksverksamheter och undantag kopplat till legitimations- och behörighetsregelverket.

Det är en oroande utveckling som gnager söndereroderar grundtanken med legitimationsreformen, vilken vi ändå uppfattar att en majoritet av riksdagen står bakom.

Om tillfälliga undantag ska införas måste det åtminstone ställas skarpa författningsmässiga krav på huvudmännen att agera proaktivt för att rekrytera och använda legitimerade och behöriga lärare i första hand.

I övrigt är Lärarnas Riksförbunds bestämda uppfattning snarare att kraven på legitimation och behörighet måste skärpas om vi menar allvar med att eleverna ska kunna garanteras en undervisning av hög kvalitet.

Klicka på länken ”Läs remissen i sin helhet” så kan du läsa mer om vad förbundet anser om remissen.

"Självklart är lärarbristen en mycket stor utmaning men dess lösning står inte att finna genom att ”kasta ut barnet med badvattnet”, även om vattnet ”bara” töms ut lite i taget."

Lärarnas Riksförbund