Yttrande över delbetänkandet 55 år och karensval

SOU 2020:65

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundet delar utredningens bedömningar och lämnar ett generellt tillstyrkande till dess förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55