En gemensam angelägenhet - betänkande av Jämlikhetskommissionen


Förslagen om Professionsprogram och likvärdig grundskola måste genomföras, och det brådskar med att förstatliga skolan.

Publicerad

Det tycks råda allt större konsensus kring kommunernas misslyckande att ansvara för skolans förutsättningar och att en genomtänkt statlig organisering för skolan kan hantera huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen betydligt bättre.

Det är därför förbundets hållning att regeringen, gärna i så bred politisk överenskommelse som möjligt, måste förbereda ett förstatligande redan nu.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker bland annat:
• Att staten ska ta ett större ansvar för skolan.
• Att staten tar ansvar för resursfördelningen.

Lärarnas Riksförbund avstyrker bland annat:
• Att obligatorisk förskola bör införas från tre års ålder.
• Att a-kassan görs obligatorisk.

Lärarnas Riksförbund anser bland annat:
• Att regeringen prioriterar införandet av en regionaliserad myndighetsstruktur på skolans område, liksom införandet av ett professionsprogram för lärare.
• Att istället för att ge studenter möjlighet att arbeta halvtid i skolan bör systemet med övningsskolor byggas ut.

Klicka på ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa mer om förbundets modell för hur ett statligt huvudmannaskap skulle kunna se ut, samt hur ett sektorsbidrag för grundskolan skulle kunna byggas upp.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55