Genomförande av balansdirektivet

SOU 2020:81

Förbundet hade gärna sett att regeringen gett utredningen vidare ramar för att föreslå reella förbättringar när det gäller arbetstagares möjlighet till flexibilitet.


Publicerad

Förbundet anser att utredningen gjort kloka vägval i de frågor som den haft att ta ställning till och presenterar noga genomtänkta förslag så förslaget tillstyrks i sin helhet.

För de yrkesgrupper som har schemabundet arbete kan omsorgsskäl föranleda behov av viss specifik schemaläggning som inte nödvändigtvis är flexibel eller innebär en förändring.

Lärarnas Riksförbund ser gärna att förslaget förtydligas så att det i den föreslagna förändringen av föräldraledighetslagen framgår att en begäran kan avse förändringar eller anpassningar av arbetsmönstret genom till exempel distansarbete, flexibel arbetstid och viss start- eller stopptid för schemalagda arbetspass.

Det bör alltså vara tillräckligt att arbetstagaren informerar om omsorgsbehovet som ligger bakom begäran för att denne ska omfattas av det repressalieskydd och rätt till svar som föreslås införas.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55