Allmänna råd med kommentarer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram


Skolverkets förslag riskerar att inte förbättra kvalitet eller likvärdighet i arbetet med stödinsatser i skolan.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund varken avslår eller tillstyrker stödmaterialet som sådant, då det är ett frivilligt material som baseras på ett fastlagt regelverk för stödinsatser.
Istället vill förbundet uppmana myndigheten att beakta ett antal justeringsförslag

- Dokumentation kopplad till extra anpassningar ska inte behövas, då det strider mot reformens grundtanke.

- När det gäller extra anpassningar ska inte läraren behöva involvera, samverka och samarbeta med vårdnadshavare.

- Det är lärare och speciallärare som är ansvariga för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, inte övrig skolpersonal.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55