Kurser i gymnasieskolan som godkänts för fjärrundervisning


Lärarbristen löses inte långsiktigt genom fjärrundervisning, det kan endast rejäla satsningar på att öka läraryrkets attraktivitet göra.

Lärarnas Riksförbunds principiella uppfattning om fler entreprenadlösningar och ökad distans- och fjärrundervisning i den svenska skolan är att de är riskabla.

En av de risker vi ser är att entreprenadlösningar riskerar att minska incitamenten för huvudmän att rekrytera legitimerade och behöriga lärare.

Lärarnas Riksförbund anser att regeringen och dess expertmyndigheter nu måste stanna upp och reflektera över vilket skolsystem som är på väg att skapas i och med den ökade entreprenad-, fjärr- och distansundervisningen.

Vill vi verkligen ha ett skolsystem där det lärande mötet mellan lärare och elev är på väg att ersättas med individuella studier framför en dataskärm?