Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program


Att lösa matchningsproblemen mellan utbildningar och efterfrågan på arbetskraft genom att skapa nya program där studieförberedande program med yrkesförberedande blandas är inte vägen framåt.

Förbundet avstyrker förslaget att det skapas mellanformer som utgörs av ett sammelsurium av yrkesprogram och studieförberedande program. Istället behöver kvaliteten i yrkesprogrammen öka och information om dess attraktivitet på arbetsmarknaden och vidare karriärmöjligheter öka.

För att öka de yrkesförberedande programmens attraktionskraft måste de kurser som krävs för allmän högskolebehörighet ingå. Om en elev inte vill läsa de kurserna får den välja bort dem istället för att som idag välja till dem. Flera undersökningar pekar på att detta är en viktig faktor till varför elever inte väljer yrkesförberedande program, de upplever att deras framtida valmöjligheter begränsas utan den allmänna högskolebehörigheten.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55