Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

SOU 2020:69

Det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre får göra det.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att Delegationen för senior arbetskraft i sitt slutbetänkande och de delrapporter som tagits fram, gjort ett stort och ambitiöst arbete med att samla in och sammanställa fakta och forskning om seniorers ställning på arbetsmarknaden och de attityder och hinder som finns mot ett längre arbetsliv.

Förbundet delar delegationens bedömning att det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre också får göra det. Det är viktigt både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individperspektiv.

Lärarnas Riksförbund delar de flesta av delegationens överväganden och bedömningar samt att det krävs ett brett spektrum av åtgärder inom ett flertal områden för att skapa bättre förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55