En tioårig grundskola


Lärarnas Riksförbund välkomnar att en tioårig grundskola införs och anser att reformen, rätt genomförd, kan bidra till en bättre kunskapsutveckling för grundskolans elever. Däremot avstyrker förbundet förslagen om behörighet i det nya lågstadiet för de förskollärare som idag arbetar i förskoleklassen.

Publicerad

Förbundet anser att målet måste vara att samtliga lärare som undervisar i det nya lågstadiet (1–4) är legitimerade och behöriga för hela stadiet, inte endast i en eller två årskurser. De måste dessutom ha fördjupad kunskap i grundläggande läs- skriv- och matematikinlärning. Det är detta som kommer att avgöra kvaliteten i den kommande reformen. Det innebär också att behöriga och legitimerade lärare måste få kompletterande fortbildning i de delar av förskolepedagogiken som utredningen nämner.

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på utredningens förslag

Lärarnas Riksförbund tillstyrker bland annat följande:
• Att förskoleklassen upphör och en tioårig grundskola inrättas med ett fyraårigt lågstadium.
• Att legitimerade och behöriga lågstadielärare får kompletterande fortbildning i väsentliga delar av förskolepedagogiken som berör undervisningen av sexåringar inom ramen för det nya lågstadiet.

Lärarnas Riksförbund avstyrker följande:
• Stora delar av utredningens förslag kring behörighet och fortbildning för undervisning i det nya lågstadiet.

Lärarnas Riksförbund föreslår följande:
• En alternativ modell för behörighet och fortbildning för de som ska undervisa i det nya fyraåriga lågstadiet. Modellen bygger på enhetliga behörighetsregler med längre undantagsperiod för undervisning i den nya årskurs 1 för äldre förskolelärare.

Klicka på Länken ”Läs remissvaret i sin helhet” så kan du läsa mer om förbundets kommentarer på remissen.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55