Kampen om tiden

SOU 2021:30

Lärare måste få förutsättningar för att planera och efterarbeta undervisningen ordentligt, snarare än att fler undervisningstimmar slentrianmässigt införs som lösning på allsköns problem. Därför avstyrker förbundet stora delar av utredningens förslag.

Omfattande lärarbrist parat med såväl genomförda reformer om mer undervisningstid, som förslag på ytterligare reformer om mer undervisningstid riskerar att leda till att man bränner ljuset i båda ändar.

Mer undervisning för den enskilde läraren leder till mindre tid för förberedelse och efterarbete, vilket riskerar att öka lärarbristen ytterligare, vilket i sin tur kan väcka krav på än fler reformer där de undervisande lärarna ska lösa än fler problem.

Förbundet ser därför satsningar på läraryrket som vägen framåt. Fler välutbildade och legitimerade lärare och speciallärare i grundskolan, med tillräckligt med tid för sina respektive uppdrag, har möjlighet att förbättra kunskapsresultaten så att fler elever blir behöriga till gymnasieskolan.

Klicka på ”Läs remissen i sin helhet” för att läsa Lärarnas Riksförbunds kommentarer på utredningens förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55