Böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap


Läromedelsutredningen,
SOU 2021:70

Det är av största vikt att elever och lärare har tillgång till adekvata läromedel i undervisningen, såväl tryckta som digitala.

Publicerad

De skillnader som finns idag vad gäller resurser som läggs på inköp av läromedel är inte acceptabelt. Tillgången på läromedel måste vara likvärdig oavsett huvudman och var i riket undervisningen bedrivs. Huvudmännen måste satsa mer resurser på läromedel. I en internationell jämförelse satsar Sverige små summor på läromedel. Lärarnas Riksförbund är positiva till stora delar av utredningens förslag.

Klicka på ”Läs remissen i sin helhet” för att läsa mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter och kommentarer på utredningens förslag.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55