En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghetPublicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Förbundet anser att utredningen har gjort en gedigen genomgång av regelverket för sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. Utredningen kommer också med ett antal förslag till förbättringar av nuvarande regelverk som ökar fokus på prevention och rehabilitering samt skapar ökad trygghet och rättssäkerhet för den som saknar arbetsförmåga och är i behov av sjukersättning/aktivitetsersättning.

Klicka på ”Remissvar i sin helhet” för att läsa mer om förbundets kommentarer på några av utredningens förslag och bedömningar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55