Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

SOU 2021:83

Lärarnas Riksförbund anser att det ska ställas höga krav på personlig lämplighet för att få studera till, och arbeta som, lärare och tillstyrker därför utredningens förslag.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen om att en belastningsregisterkontroll ska vara en förutsättning för att bli antagen till en lärarutbildning och att det ska bli lättare att avskilja vissa studenter som visar sig vara uppenbart olämpliga på grund av allvarlig brottslighet eller olika former av oacceptabla beteenden.
Det är även viktigt att det finns möjlighet att tillgripa skarpa disciplinära åtgärder.

Lärarnas Riksförbund konstaterar att utredningen saknar resonemang om hur man ska hantera studerande inom det så kallade snabbspåret för lärare och förskollärare.
Förbundet föreslår därför att Utbildningsdepartementet ser över och vid behov klargör hur belastningsregisterkontroll och avskiljande ska hanteras inom ramen för snabbspåret. Lärarnas Riksförbund vill också framföra att det bör övervägas om inte även studie- och yrkesvägledarutbildningen (som främst förbereder för arbete i skolan) bör omfattas av förslagen.

Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55