Synpunkter angående förändring i förordningen 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.


2020:115

Lärarnas Riksförbund uppfattning är att innan möjligheten för lärare i riskgrupp att undervisa på distans tas bort så bör det genomföras en konsekvensutredning. En sådan utredning behöver särskilt analysera gravida lärares situation.

Konsekvensutredning behövs eftersom det inte är ovanligt att gravida lärare stängs av från arbete utifrån arbetsmiljöregelverket (AFS 2007:5) beroende på risker kopplade till Coronapandemin. Att ta bort möjligheten för skolhuvudmän att besluta om att gravida lärare ska undervisa på distans kan leda till att fler gravida lärare stängs av från arbetet. Undervisning på distans istället för avstängning utifrån arbetsmiljöregelverket torde i många situationer vara bättre både för eleverna och för den gravida läraren. I detta bör även det kunskapstapp som uppstått under pandemin samt den rådande lärarbristen beaktas.