Nya föreskrifter för utmärkelsen skola för hållbar utveckling

SKOLFS 2009:19

Viktigt att lärare får kompetensutveckling inom hållbar utveckling

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har inget att anföra mot remissens förslag gällande förändringen i 1 § i föreskrifterna. I huvudsak anser Lärarnas Riksförbund att förslaget om att tydligare koppla villkoren om mål för verksamheten till målen i Agenda 2030 är bra. Förbundet är dock kritisk till vissa av de nya villkoren för den pedagogiska ledningen som riskerar resultera i allt för stor normering av verksamheten.

Lärarnas Riksförbund anser att kompetensutveckling är en investering i personalen och en förutsättning för lärarrollen. Lärares arbetstid är redan hårt intecknad och i dagsläget är det svårt att få tid för kompetensutveckling.


Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55