Införande av ämnesbetyg

Det är positivt att kursbetygen ersätts med ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Lärarnas Riksförbund är positiva till att kursbetygen ersätts med ämnesbetyg i gymnasieskolan och har verkat länge för att detta ska bli verklighet.

Det är mycket viktigt att ämnesbetygen tillåts utgöra den förändring som svensk skola behöver.

De viktigaste principerna för detta är att det är lärarens samlade bedömning av elevens kunskaper som ska avgöra betyget samt att eleven i de flesta fall i praktiken ges mer tid att nå ett ämnes mål.

Förbundet vill fortsatt framhärda gällande behovet av timplaner i gymnasieskolan. Förbundet delade inte den bedömning nämnd utredning gjorde och anser fortsatt att timplaner måste införas.

Ett stort problem vad gäller betygssättning på gymnasieskolan idag är den brist på likvärdighet i bedömningen som är en av orsakerna till den rådande betygsinflationen. De nya principer för betygssättning som införs den 1/7 2022 och som kommer att råda när ämnesbetygen införs riskerar att ytterligare späda på betygsinflationen. Det är av största vikt att Skolverket arbetar vidare med de förslag som presenterades i rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden (2020) för att hitta ett system som säkerställer ett rättvist urval till vidare studier.

Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55