En modell för att mäta och belöna progression inom SFI

SOU 2022:17

Publicerad

Det finns ett stort behov av att se över sfi-verksamheten. Förslagen i utredningen om kvalitetshöjande åtgärder och mer forskning om språkutveckling är bra, liksom att utredningen identifierar behovet av mer resurser till verksamheten.

Lärarnas Riksförbund anser dock att utredningen inte tillräckligt har analyserat problembilden i relation till direktivet och det är mycket otydligt huruvida förslaget om ersättning bidrar till att lösa de stora och varierade utmaningar som sfi-verksamheter har idag.

Tillgången på behöriga lärare är mycket låg, den kontinuerliga antagningen i sfi försämrar lärares möjlighet att arbeta långsiktigt och entreprenadsystemet försämrar likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten. En analys av alla dessa bristande förutsättningar måste tas hänsyn till vid införande av ett eventuellt belöningssystem.

Lärarnas Riksförbund förordar därutöver att staten tar över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet, och att skolväsendet istället för dagens många statsbidrag ska tillföras ett sektorsbidrag.

Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55