Vilket skolsystem ska vi ha?

Vill vi verkligen ha ett skolsystem där det lärande mötet mellan lärare och elev är på väg att ersättas med individuella studier framför en dataskärm?

Den pågående pandemin har tvingat skolan att ställa om och lärarna att undervisa på nya sätt. Distans- och fjärrundervisning har varit ett stålbad, utan tid för lärare och elever att förbereda sig på lämpligt sätt. Våra undersökningar visar att trots alla ansträngningar av både lärare och elever så har det uppstått ett stort kunskapstapp, vilket innebär att många elever inte har fått med sig de kunskaper de kunde haft. Det kommer också återkommande signaler om att elever inte mår bra av undervisning ensam framför en skärm. Den psykiska ohälsan har stigit och är något som vi måste ta på allvar. Trots dessa dystra ord så finns det saker som har fungerat över förväntan, till exempel lärarkårens engagemang och kreativitet vad gäller att lösa sitt uppdrag i ett nytt landskap.

Publicerad Av

Den digitala tekniken har i det stora hela fungerat för att lösa uppgiften med distansarbete, vilket gör att de krafter som redan tidigare argumenterat för ökad distansundervisning med hjälp av digital teknik nu har fått vatten på sin kvarn. Inte sällan är de underliggande skälen ekonomiska, det går att spara pengar på att inte ha en behörig legitimerad lärare Länk till annan webbplats. i ett klassrum, eller att låta fler elever undervisas av samma lärare.

Lärarkåren är hårt pressad, med högre arbetsbelastning än många andra jämförbara yrken Länk till annan webbplats.. Det är därför vi med viss oro också ser hur olika aktörer nu vill använda fjärr- och distansundervisningen för att möta lärarbristen. Ett exempel på detta är EdShare som presenteras av friskolekoncernen Academedia Länk till annan webbplats.. Det går ut på att via en digital plattform lista lärare med olika kompetenser inom koncernen för att underlätta för rektorer ”att hitta och dela lärarkompetens”. En lärare inom koncernen ska alltså vara beredd att inte bara undervisa på den skola där den är anställd utan varsomhelst där behov av lärarens tjänster finns. Hur detta utvecklar sig och påverkar våra medlemmars arbetsmiljö kommer vi följa noggrant. Ett annat exempel är företag som erbjuder skolor att ordna vikariesituationen med hjälp av fjärrundervisning. Ett sådant är Lektionsakuten Länk till annan webbplats. som på sin webbplats säger: Det enda du egentligen behöver är en god uppkoppling. Enklare än så blir det knappast!

Lärarnas Riksförbunds principiella uppfattning vad gäller ökad distans- och fjärrundervisning i den svenska skolan är att de är riskabla. En av de risker vi ser är att sådana lösningar riskerar att minska incitamenten för huvudmän att rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Lärarbristen löses inte långsiktigt genom fjärrundervisning, det kan endast rejäla satsningar från stat och huvudmän på att öka läraryrkets attraktivitet göra. Arbetsmiljön är helt avgörande för detta. En annan risk är att viktiga kvaliteter i undervisningen går förlorade. God undervisning bygger på det personliga mötet mellan lärare och elev och mellan elever. Många av de processer som sker vid dessa möten går inte att återskapa med samma kvalité i en digital miljö, något som inte minst blivit tydligt under den pågående coronapandemin.

” God undervisning bygger på det personliga mötet mellan lärare och elev och mellan elever. Många av de processer som sker vid dessa möten går inte att återskapa med samma kvalité i en digital miljö, något som inte minst blivit tydligt under den pågående coronapandemin.”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Förbundet inser att det på många håll och i fler ämnen finns problem med att rekrytera legitimerade och behöriga lärare och att det i och med detta är svårt att erbjuda elever olika studievägar med hög kvalité. Därför har vi tillstyrkt fjärrundervisning under vissa omständigheter Länk till annan webbplats. och i vissa ämnen. En oro infinner sig nu när allt fler ämnen öppnas för fjärrundervisning, detta trots de förbehåll Skolverket gör kring vilka ämnen som är lämpliga.

Lärarnas Riksförbund anser att regeringen och dess expertmyndigheter nu måste stanna upp och reflektera över vilket skolsystem som är på väg att skapas i och med den ökade fjärr- och distansundervisningen. Bara för att något visat sig vara möjligt är det inte alltid önskvärt. Vill vi verkligen ha ett skolsystem där det lärande mötet mellan lärare och elev är på väg att ersättas med individuella studier framför en dataskärm?

Åsa Fahlén
Förbundsordförande


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla