Lärarnas Riksförbund utreder vinsterna i skolan

Januariavtalet har försett den politiska diskussionen om vinster med hänglås

Ända sedan friskolereformen på 1990-talet har Lärarnas Riksförbund haft en positiv hållning till möjligheten för både elever och lärare att välja skola. Det finns något i grunden positivt med engagemanget kring en pedagogisk idé eller tanken på att starta upp en skola i form av föräldra- eller lärarkooperativ. Trist nog är det inte detta som dominerar friskolesektorn idag, snarare har det kommit att handla om aktiebolag, koncerner och vinstjakt.

På politisk nivå har det visat sig svårt att diskutera och i än mindre grad utreda möjligheten att stoppa vinstjakten i skolan. Att en verksamhet går med överskott är givetvis inte negativt, men det är ju inte det diskussionen om aktiebolag i skolan handlar om. Svenska skattebetalare och väljare har länge känt ett motstånd mot vinstuttag, det vill säga att offentliga medel avsatta för skolan hamnar på privata konton. Det sticker också i ögonen på många lärare, när friskolor uppenbarligen överkompenseras samtidigt som de pedagogiska behoven i skolan fortsatt är mycket stora. Lärarnas Riksförbund har påtalat dessa problem under lång tid, redan 2012 släppte vi till exempel en rapport som granskade flera bolags årsredovisningar.

” Januariavtalet har försett den politiska diskussionen om vinster med hänglås. Centerpartiet har i utbyte mot andra sakpolitiska frågor fått igenom ett löfte från Socialdemokraterna att åtgärder mot vinster i välfärden inte ska hamna på agendan under mandatperioden. Därför är det nu extra viktigt att Lärarnas Riksförbund, som en konsekvens av våra kongressbeslut från 2020, tillsätter en extern utredare, Anne-Marie Pålsson.”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Januariavtalet har försett den politiska diskussionen om vinster med hänglås. Centerpartiet har i utbyte mot andra sakpolitiska frågor fått igenom ett löfte från Socialdemokraterna att åtgärder mot vinster i välfärden inte ska hamna på agendan under mandatperioden. Därför är det nu extra viktigt att Lärarnas Riksförbund, som en konsekvens av våra kongressbeslut från 2020, tillsätter en extern utredare, Anne-Marie Pålsson tidigare moderat riksdagsledamot och docent i nationalekonomi, med uppdrag att presentera förslag Länk till annan webbplats. på hur aktiebolag både ska kunna fasas ut från skolan och hur dessa bolag kan omvandlas till andra organisationsformer istället. Förslagen kommer att presenteras våren 2022, lagom till riksdagsvalet.

Lärarnas Riksförbund hoppas att den viktiga frågan om skolans resurser och förslag om att stoppa vinstuttagen får en framskjuten plats i valrörelsen. Jag känner ett mycket starkt stöd bland lärarna i denna fråga (se sida 81 i Organisationsutredningen), annars skulle förbundet inte avsätta medlemspengar till denna utredning. En saklig genomgång av möjligheter och argument, kombinerat med ett starkt tryck från både lärare och övriga väljare, kommer att sätta stopp för vinsthetsen i skolan!

Åsa Fahlén
Förbundsordförande


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla