Så tycker LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud, samlar de studerande som brinner för utbildningspolitik och fackliga frågor och arbetar för att förbättra svensk skolas förutsättningar.

Lärarnas Riksförbund har cirka 13 000 studerandemedlemmar inom studerandeföreningen LR Stud. Tillsammans har vi en vision av en bättre skola och en bättre lärar- och studie- och yrkesvägledarutbildning.

Fotograf: Armin Ehrenwall

LR Stud finns på universitets- och högskoleorter som idag utbildar lärare och studie- och yrkesvägledare.

LR Stud, som är religiöst och partipolitiskt obundet, tycker till i frågor som påverkar våra studier, våra framtida yrken samt elevernas framtid. Genom föreningen påverkar vi debatten och kommenterar utifrån de studerandes synvinkel. Vi reagerar och agerar i frågor som är intressanta för medlemmarnas kommande yrken och för att göra våra utbildningar bättre.

Läs mer nedan om vad vi tycker i olika frågor.


Debattartiklar från LR Stud

Debattartiklar från LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud är en del av debatten om skolan. Här hittar du olika debattartiklar från oss studenter.

Läs om vad vi skriver i media
LR Stud om högre utbildning

LR Stud om högre utbildning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna i vårt samhälle och bidrar till dess utveckling. Varje individ, oberoende av sin socioekonomiska bakgrund...

LR Stud anser att ...
LR Stud om skolan

LR Stud om skolan

Skolan är en angelägenhet för oss alla. Kunskap är makt och i ett demokratiskt samhälle fyller därför skolan en avgörande funktion när det gäller att ...

LR Stud anser att ...
LR Stud om professionen

LR Stud om professionen

Tillsammans utbildar och vägleder lärare och studie- och yrkesvägledare Sveriges framtid och formar barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare...

LR Stud anser att ...

STUDERANDEFÖRENINGEN

LR Stud

LR Stud är Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och representerar ca 13 000 studerandemedlemmar.

Lärarnas Riksförbund har 90 000 medlemmar och är därmed ett av de största förbunden inom Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Lärarnas Riksförbund organiserar inte skolledare eller rektorer. Detta ger oss en unik förmåga att företräda de professionella lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas sak och intressen. För Lärarnas Riksförbund är det en självklarhet att de som arbetar inom skolan också har adekvat utbildning.

Mer inom ämnet


Uppdaterad