Så tycker LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud, samlar de studerande som brinner för utbildningspolitik och fackliga frågor och arbetar för att förbättra svensk skolas förutsättningar.

Lärarnas Riksförbund har cirka 13 000 studerandemedlemmar inom studerandeföreningen LR Stud. Tillsammans har vi en vision av en bättre skola och en bättre lärarutbildning.

Fotograf: Armin Ehrenwall

LR Stud finns på universitets- och högskoleorter som idag utbildar lärare och studie- och yrkesvägledare.

LR Stud, som är religiöst och partipolitiskt obundet, tycker till i frågor som påverkar våra studier, våra framtida yrken samt elevernas framtid. Genom föreningen påverkar vi debatten och kommenterar utifrån de studerandes synvinkel. Vi reagerar och agerar i frågor som är intressanta för medlemmarnas kommande yrken och för att göra våra utbildningar bättre.

Läs mer nedan om vad vi tycker i olika frågor.


Debattartiklar från LR Stud

Debattartiklar från LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud är en del av debatten om skolan. Här hittar du olika debattartiklar från oss studenter.

Läs om vad vi skriver i media
LR Stud om den svenska skolan

LR Stud om den svenska skolan

Skolan är en angelägenhet för oss alla. Kunskap är makt och i ett demokratiskt samhälle fyller därför skolan en avgörande funktion när det gäller att ...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om lärarutbildningen

LR Stud om lärarutbildningen

För LR Stud är det viktigt att ständigt följa upp utvecklingen av den svenska lärarutbildningen och att ställa krav på en fortsatt förbättring och öka...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om studiestöd

LR Stud om studiestöd

Ett samhälle som har en hög andel välutbildad befolkning leder till en starkare tillväxt och trygghet för landet. Ett litet land som Sverige behöver e...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om introduktionsperioden

LR Stud om introduktionsperioden

Många nyexaminerade lärare upplever att arbetsbelastningen är ohållbar och väljer därför att lämna yrket efter några år. För att kunna behålla de nya ...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om yrket

LR Stud om yrket

Tillsammans utbildar och vägleder vi, som är lärare och studie- och yrkesvägledare, Sveriges framtid. Våra yrken värdesätts inte tillräckligt högt i d...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om SYV-utbildningen

LR Stud om SYV-utbildningen

Studie- och yrkesvägledningen fyller i dag en väldigt viktig samhällsfunktion. Varje person förutsätts kunna göra väl underbyggda val inom skola och u...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om högre utbildning

LR Stud om högre utbildning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna i vårt samhälle och bidrar till dess utveckling. Varje individ, oberoende av sin ekonomiska bakgrund, ska...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om svenskundervisning för invandrare (SFI)

LR Stud om svenskundervisning för invandrare (SFI)

För att alla ska garanteras en så högkvalitativ utbildning som möjligt är det viktigt att SFI-lärarna är behöriga och har rätt ämneskompetens

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om lön

LR Stud om lön

För LR Stud är det viktigt att utbildning ska löna sig. Utbildningens längd ska också synas i lönekuvertet. Det är LR Studs åsikt att lönespännvidden ...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om arbetsmiljön

LR Stud om arbetsmiljön

LR Stud vill understryka vikten av att alla lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha tillgång till en egen arbetsplats. Så är inte fallet i dag oc...

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om arbetstiden

LR Stud om arbetstiden

Lärares årsarbetstid ska regleras i ett centralt avtal samt att dessa timmar ska vara jämnt fördelade i verksamhetsperioder.

LR Stud åsikter är ...
LR Stud om kompetensutveckling

LR Stud om kompetensutveckling

För att göra det möjligt för eleverna att få goda baskunskaper måste lärarna ges möjlighet till regelbunden kompetensutveckling. Idag saknas det dessu...

LR Stud åsikter är ...

STUDERANDEFÖRENINGEN

LR Stud

LR Stud är Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och representerar ca 13 000 studerandemedlemmar.

Lärarnas Riksförbund har 90 000 medlemmar och är därmed ett av de största förbunden inom Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Lärarnas Riksförbund organiserar inte skolledare eller rektorer. Detta ger oss en unik förmåga att företräda de professionella lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas sak och intressen. För Lärarnas Riksförbund är det en självklarhet att de som arbetar inom skolan också har adekvat utbildning.