LR Stud om arbetstiden

Lärares årsarbetstid ska regleras i ett centralt avtal samt att dessa timmar ska vara jämnt fördelade i verksamhetsperioder.

Årsarbetstiden för lärare är i genomsnitt (exklusive semester) 1767 timmar, ca 45,5 timmar i veckan. Av denna tid är 1360 klocktimmar reglerad arbetstid som rektorn förfogar över. Här ingår undervisning, kompetensutveckling (104 h), konferenser, utvecklingssamtal med mera. Övrig tid är förtroendetid som läraren själv disponerar utifrån sina behov.

LR Studs åsikt är

  • att årsarbetstiden ska regleras i klocktimmar i ett centralt avtal samt att dessa timmar ska vara jämnt fördelade i verksamhetsperioder och att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
  • att centrala avtal ska ge alla lärare möjlighet till ferietjänst, oavsett arbetsgivare
  • att lärares tid till för- och efterarbete ska regleras i centrala avtal.

Uppdaterad