LR Stud om friskolor och undervisning på entreprenad

Så kallade friskolor ska ges samma förutsättningar som kommunalt drivna skolor.

Idag finns det möjlighet för flera olika aktörer att bedriva skolor i egen regi. Det etableras både stora koncerner, som driver utbildningar på flera olika orter, och aktörer som endast driver en mindre utbildning på en ort. Oavsett dessa faktorer är det viktigt att elevernas rätt till en likvärdig utbildning uppfylls. Det är därmed nödvändigt att friskolorna ges samma förutsättningar som kommunalt drivna skolor.

LR Studs åsikt är

  • att friskolorna skall återinvestera all vinst i verksamheten
  • att friskolor ska följa samma lagar och förordningar som den kommunala skolan
  • att all avknoppning av kommunala skolor tills vidare upphör
  • att kommuner ska ha vetorätt till nyetablering av friskolor inom sitt kommun­område
  • att icke-vinstdrivande stiftelser föredras som bolagsform för friskolor
  • att en hårdare ägarprövning av friskolor och koncerner införs
  • att samtliga friskolor ska ha kollektivavtal
  • att samtliga lärare som arbetar för entreprenörer ska omfattas av kollektivavtal.

Uppdaterad