LR Stud om introduktionsperioden

Många nyexaminerade lärare upplever att arbetsbelastningen är ohållbar och väljer därför att lämna yrket efter några år. För att kunna behålla de nya lärarna i yrket måste förutsättningarna för ett kvalificerat mentorskap förbättras. Det är även av stor vikt att den nyexaminerade får färre undervisningstimmar den första tiden för att kunna uppnå ett gott arbetsresultat och få tid för mentorskapet. Det är därmed extra viktigt att påpeka att tjänstenedsättning inte ska drabba lönen.

För introduktionsläraren är de bedömningstillfällen som rektorn ska göra extra viktiga eftersom de ligger till grund för att introduktionsläraren får sin legitimation. Med anledning av detta tycker vi att det är extra viktigt att bedömningen under dessa tillfällen blir likvärdig. Det finns en kompetensprofil som nu ligger ute från Skolverket men vi anser att denna inte är tillräcklig och dessutom bör den gå mer i linje med bedömningen under utbildningen.

LR Studs åsikt är

  • att nyexaminerade ska få tjänstenedsättning, främst gällande undervisningstimmar, som inte drabbar lönen.
  • att alla utexaminerade ska garanteras en introduktionsperiodsplats
  • att mentorn och den nyutexaminerade under ordinarie arbetstid ska få avsatt 10 % respektive 30 % av heltidstjänst till förmån för arbete i samband med introduktionsperioden
  • att mentorn ska få ett lönepåslag under mentorskapet vid introduktionsperioden
  • att mentorn vid introduktionsperioden ska ha lärarlegitimation
  • att mentorn ska ha genomgått mentorsutbildning före introduktionsperioden
  • att mentorstiden ska vara regelbunden och att mentorskapets innehåll regleras i statlig föreskrift samt att bedömningstillfällena under perioden har professions­utvecklingsmatrisen som stöd
  • att det under introduktionsperioden ska ske en återkoppling till utbildningen.