LR Stud om lön

För LR Stud är det viktigt att utbildning ska löna sig. Utbildningens längd ska också synas i lönekuvertet. Det är LR Studs åsikt att lönespännvidden mellan lärare bör öka för att premiera skickliga lärares kompetenser.

Lönespännvidden får dock inte öka på ett sådant sätt att en lärargrupp får betala för en annan grupps löneökning, antingen genom en lönesänkning eller genom en utebliven löneförhöjning.

Idag är löneutvecklingen för yrkesverksamma lärare synnerligen dålig. LR Stud vill att det ska finnas karriärvägar för lärare och att karriärvägarna ska påverka lönen positivt. Ett exempel på en sådan karriärväg som skulle kunna generera en löneökning kan vara yrkesverksamma lärare som blir handledare för lärarstudenter.

LR Stud anser också att lönefrågor, så långt det är möjligt, bör regleras i lagar alternativt i avtal efter förhandling med arbetsgivaren.

LR Studs åsikt är

  • att utbildning ska löna sig
  • att lönespännvidden ska öka men inte på sådant sätt att olika lärargrupper i skolan ställs mot varandra
  • att garantilönen bör slopas och ersätts med lönerekommendationer från LR
  • att löneutvecklingen ska knytas till kompetens och karriärtjänster
  • att lärare genom karriärtjänst ska avsättas tid för medföljande arbete/uppgifter och/eller lönepåslag
  • att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
  • att lärare och studie- och yrkesvägledare ska erbjudas ingångslöner som är konkurrenskraftiga
  • att lärare och studie- och yrkesvägledare under sitt yrkesliv ska ha möjlighet att tredubbla sina löner.

Uppdaterad