LR Stud om svenskundervisning för invandrare (SFI)

För att alla ska garanteras en så högkvalitativ utbildning som möjligt är det viktigt att SFI-lärarna är behöriga och har rätt ämneskompetens

Att börja ett nytt liv i ett nytt land underlättas av kunskaper i landets språk. Som nyanländ flykting eller invandrare förväntas man lära sig det nya landets språk och kulturella seder från grunden. Här spelar SFI-lärarna en oerhört viktig roll, som vägleder de nyanlända in i den svenska kulturen och, framför allt, utbildar dem i svenska språket.

LR Studs åsikt är

  • att all personal som undervisar i SFI ska ha lärarexamen samt utbildning i svenska som andraspråk
  • att likvärdigheten i SFI-utbildningen måste stärkas.

Uppdaterad