Arbetsmiljöundersökning 2002

Hur har lärare och studie- och yrkesvägledare det på jobbet – och hur skulle de vilja ha det?

Hur har lärare och vägledare det på jobbet? Hur skulle de vilja ha det? Dessa frågor sökte Lärarnas Riksförbund svar på i sin första årliga arbetsmiljö­undersökning i mars 2002.

Publicerad

Slutsatser:

  • En viktig förutsättning för att kunna uppnå god kvalité i utbildningen är uppfylld. Lärare och studie- och yrkesvägledare trivs med sitt arbete och anser att de tillför samhället och andra något positivt.
  • Viktiga förutsättningar för att bedriva systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete är uppfyllda. Lärare och studie- och yrkesvägledare har en professionell uppfattning om vad som behöver förbättras i skolan, inventerar, beskriver och lämnar förslag till förbättringsåtgärder.
  • Skolan står inför ett personalförsörjningsproblem. Många yrkesverksamma är på väg ut ur systemet samtidigt som få kommer in.
  • Skolan är en kvinnodominerad arbetsplats. Lärares och studie- och yrkesvägledares val av hel- respektive deltidsarbete är könsbundet.
  • Skolans organisation är ineffektiv bland annat när det gäller rutiner, planering, konferenssystem, och utvecklingsarbete.
  • Det råder disharmoni mellan mål och medel. Lärare och studie- och yrkesvägledare har inte tillräckliga resurser för att uppnå god kvalité i sitt arbete.

Undersökning nr LRUND003

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55