Varför lämnar lärarna yrket?

Lärarnas Riksförbund har låtit SCB genomföra en undersökning med syfte att ta reda på varför lärarna lämnat yrket och vad som skulle krävas för att de ska återvända. SCB har tillfrågat 1 200 utbildade lärare som idag arbetar inom andra sektorer än skolan.

Undersökningen visar att brister i skolans arbetsmiljö, låga lärarlöner samt stressen i yrket är de viktigaste orsakerna till att lärare lämnar skolan.

Undersökningen visar att för manliga lärare är lönen en viktigare orsak till att lämna yrket än för kvinnor. Det motsatta förhållandet gäller synen på stress, vilket är en stor anledning till att många kvinnor lämnar yrket.

I undersökningen tillfrågades lärarna vad som krävdes för att de skulle vilja återgå till läraryrket. Resultatet är entydigt: Med bättre lön och bättre arbetsmiljö skulle skolan kunna återfå många av de avhoppade lärarna.

Enligt enkätsvaren är bättre lön och arbetsmiljö de absolut viktigaste förändringarna oavsett ålder och antal aktiva år som lärare. Det är inte frågan om antingen det ena eller det andra. I det sammanhanget är det viktigt att notera är att de nu yrkesverksamma lärarna har samma krav.

Undersökning nr LRUND001

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55