Så kan vi behålla nya lärare i yrket

Rapport från samtalsseminarier

Lärarnas Riksförbund har på riksnivå drivit ett projekt som syftar till att lösa nya lärares svårigheter under den första tiden som yrkesverksamma.

Publicerad

Tillsammans med fem utvalda kommuner och en stadsdel i Stockholm, har vi erbjudit samtalsträffar för nyanställda lärare i grundskola och gymnasium. Därigenom har vi försökt skapa ett forum och nätverk där nya lärare kan finna stöd hos och utbyta tankar, idéer och förslag med andra nya lärare i kommunen.

Deltagande lärare har bjudits in av respektive kommun och träffarna har genomförts under ledning av utbildade samtalsledare under strikta former gällande tid, plats och sekretess.

Under samtalen har frågor och problem som rör de nyexaminerade lärarna diskuterats och deltagarna har varit mycket nöjda med upplägget.

Deltagarna har själva bidragit med innehållet i träffarna. Många av deltagarna har uttryckligen beskrivit att träffarna givit dem ny energi att fortsätta arbeta som lärare. Samtalsledarna har dessutom kunnat kartlägga nya lärares behov i de olika kommunerna. På samtliga orter har initiativet varit välkommet av såväl arbetsgivare som deltagande lärare.

Lärarnas Riksförbunds slutsats är att träffar av det här slaget är viktiga för att nya lärare ska finna sig tillrätta i yrket, och att fler kommuner borde satsa på att stärka nya lärare genom samtal med andra nyanställda lärare i kommunen.

Undersökning nr LRUND002

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55