Arbetsmiljöundersökning 2003

Personalen – den viktigaste resursen

Hur har lärare och studie- och yrkesvägledare det på jobbet – och vad krävs för att det ska bli bättre?

Publicerad

Både lärare och studie- och yrkesvägledare tycker att de har självständiga yrken och de flesta trivs med sitt jobb. Samtidigt känner de att de saknar inflytande på den egna arbetsplatsen. Det, och en rad andra brister, framgår av Lärarnas Riksförbunds andra årliga arbetsmiljöundersökning från mars 2003. Här finns också förbundets åtgärdsplan för att åtgärda problemen och göra lärar- och vägledaryrkena mer attraktiva.

Undersökning nr LRUND004

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55