Vem undervisar dina barn?

Tjänstgörande lärare utan pedagogisk utbildning

SCB har på uppdrag av Lärarnas Samverkansråd tagit fram siffror på hur obehörighetsgraden ser ut i olika skolformer. Undersökningen visar att andelen som saknar pedagogisk utbildning har stigit kraftigt.

Många kommuner bryter mot skollagen

SCB har på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gjort körningar i Lärarregistret för att ge en bild av hur obehörighetsgraden ser ut i alla skolformer och hos alla huvudmän och hur kommunerna hanterar Skollagens bestämmelser om anställning av obehöriga.

Studien omfattar dem som tjänstgjorde som lärare, förskollärare eller fritidspedagoger hösten 2002.

Undersökningen visar bland annat att andelen som saknar pedagogisk utbildning har stigit kraftigt och att många kommuner i stor omfattning tillsvidareanställer obehöriga, i vissa kommuner så många som var femte lärare.

I kommunala grundskolor har andelen obehöriga fördubblats på tio år, från under tio procent till nästan tjugo. Motsvarande andel obehöriga inom gymnasieskolan är 22 procent. Inom privat sektor är en fortsatt stor andel lärare obehöriga, 37 procent inom grundskolan och 50 procent inom gymnasieskolan.

Undersökning nr LRUND005