I var femte kommun har lärare sagts upp

Lärarnas Riksförbund redovisar nya siffror på nedskärningar inom skolan. Undersökningen bygger på uppgifter från förbundets ombud. Totalt har svar inkommit från 226 kommuner.

Publicerad

Undersökningen presenterades i samband med att Lärarnas Riksförbund inledde sin nionde kongress under temat ”Ett litet land behöver stora kunskaper – satsa på skolan”.

– Undersökningen visar att 82 procent av landets kommuner har gjort nedskärningar som drabbar skolan och landets elever. I stället för nedskärningar måste rikspolitiker och kommunpolitiker satsa på skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Det som oroar mest är att nästan var tredje kommun låter bli att tillsätta vakanta tjänster och att var femte kommun faktiskt väljer att säga upp lärare.

På presskonferensen lanserar Lärarnas Riksförbund fyra förslag till lösningar:

  • Investera istället för att dra ned!
  • Prioritera rätt – prioritera skolan!
  • Bredda skattebasen men höj inte skatten!
  • Finansiera skolan med riktade statsbidrag.

Undersökning nr LRUND006

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55