Dessa undervisar i svensk skola

Tjänstgörande lärare utan pedagogisk utbildning

Mer än var fjärde obehörig lärare har ingen dokumenterad högskoleutbildning över huvud taget. Det visar denna rapport från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Resultat ur undersökningen:

  • Mer än var fjärde obehörig lärare, över 4 300 personer, har aldrig satt sin fot på högskolan – har alltså ingen dokumenterad högskoleutbildning över huvud taget.
  • Fyra procent av de obehöriga har inte ens klarat gymnasieskolan.
  • 800 obehöriga lärare har i strid med skollagen getts fast anställning i kommunerna de senaste två åren. Dessa personer blockerar för lång tid möjligheten för utbildade lärare att få jobb.
  • Lärarutbildning lönar sig inte. Arbetsgivarna betalar obehöriga som får fast anställning samma lön som de utbildade lärarna.
  • Kommunerna fortsätter att ge allt fler obehöriga fast anställning, trots att arbetslösheten nu ökar bland utbildade lärare.

– Vi måste öka pressen på arbetsgivarna. Eleverna har rätt till utbildade lärare, och när politikerna uppenbarligen inte tar sitt ansvar måste vi fackliga organisationer agera tuffare. Skolverket måste också visa musklerna och kräva kommunerna på förklaring till varför obehöriga ges fast jobb, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Ekonomiskt lönar det sig heller inte att satsa fyra–fem år på en lärarutbildning. De obehöriga som får fast jobb ges samma lön som en utbildad lärare.

– Det finns stor risk att lärarkåren i den svenska skolan inom tio år befolkas av obehöriga. Fortsätter den utveckling som rapporten visar kommer lärarkåren att domineras av förhållandevis välbetalda obehöriga lärare. Detta är ett hot mot skolans kvalitet. Lös problemet genom en lärarauktorisation, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Undersökning nr LRUND007

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55