Entreprenad inom gymnasieskola och vuxenutbildning

Rapport från samverkansrådets arbetsgrupp

De båda lärarorganisationerna har genomfört en undersökning om hur entreprenadupphandling hanterats inom gymnasieskola och vuxenutbildning i landets kommuner. En inventering av tidigare gjorda undersökningar på området har också gjorts.

Publicerad

– Vi anser inte att det behövs fler ägandeformer i skolan. Hur ska långsiktigheten garanteras om allt mer av skolutbildning läggs ut på entreprenad? Man kan också fråga sig om det finns andra skäl än rent pedagogiska. Handlar det främst bara om att få en billigare verksamhet?, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Lärarorganisationernas undersökning visar tydligt att upphandlingskompetensen på de kommunala förvaltningarna varierar kraftigt. Någon forskning eller ordentlig utvärdering av entreprenadverksamheternas förtjänster finns inte.

I början av året presenterade en statlig utredning – Gymnasieentreprenadutredningen – förslag som utvidgar möjligheterna att lägga ut gymnasieutbildning på entreprenad (Skola & Samhälle SOU 2006:1)

– Erfarenheterna av utbildning på entreprenad förskräcker. Det är inte acceptabelt att en så viktig fråga behandlas utan att man noga kartlägger tidigare erfarenheter. Regeringens utredare har slätat över problemen, säger Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet.

Lärarorganisationerna anser att möjligheten att lägga ut utbildning på entreprenad ska inskränkas snarare än utvidgas. Förslagen om att kommuner ska kunna lägga ut samtliga ämnen inom gymnasieskolan, hela program och till och med hela skolor på entreprenad, är knappast något som gynnar valfrihet och kvalitet för eleverna.

Denna rapport visar på den anmärkningsvärda bristen på medveten uppföljning och utvärdering från kommunernas sida samt att det i många fall kommer att vara det individuella programmet som läggs ut på entreprenad om man släpper på reglerna. Det kan ifrågasättas om detta är regeringens avsikt med satsningen på att höja kvaliteten på Individuella programmet.

Undersökning nr LRUND009

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55