Lärarstudenternas åsikter om lärarutbildningen

13 mars 2006 presenterade Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet en gemensam undersökning om vad lärarstudenterna anser om sin utbildning.
I rapporten konstateras att studenternas inställning till lärarutbildningen har förbättrats. Ändå finns det bekymmersamma brister. 

Publicerad

I rapporten konstateras att studenternas inställning till lärarutbildningen förbättrats i jämförelse med den undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde under 2004.
Fler är nöjda med utbildningen, 76 procent ger nu utbildningen godkänt. Men undersökningen visar också på att det finns många förbättringsområden.

– Trots den positiva utveckling kan vi fortfarande se att mer än var fjärde student inte fått utbildning i hur man lär eleverna läsa skriva och räkna. Regeringen har, efter de rapporter och utvärderingar som uppmärksammade dessa problem våren 2005, infört förändringar av examensmålen. Nu förutsätter vi att högskolorna kommer att behandla dessa områden djupare än vad som uppenbart görs idag.

Det säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar till rapporten.

Undersökningen visar också på en rad förbättringsområden exempelvis på samarbetet mellan kommuner och lärosäten.

– En lärarutbildning av högsta kvalitet är avgörande för om yrket ska locka de bästa studenterna att vilja bli lärare. Strukturen på lärarutbildningen är bra, nu gäller det att bli kvitt de barnsjukdomar som högskoleverket pekar på i sin utvärdering, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Fakta om undersökningens resultat:

  • 76 procent av lärarstudenterna ger nu utbildningen godkänt, jämfört med 62 procent i den förra undersökningen.
  • 56 procent anger att de inte fått någon utbildning alls i konflikthantering, vilket är en försämring jämfört med förra årets undersökning (48 procent).
  • 50 procent har inte fått utbildning i utvecklingssamtal och 54 procent har inte fått utbildning i föräldrakontakt.
  • 58 procent av de som studerar till lärare med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan har inte fått någon utbildning i att utforma skriftliga prov.
  • 27 procent, alltså mer än var fjärde lärarstudent, som avser att arbeta i grundskolans tidigare år anger att de inte har fått tillräcklig utbildning i att lära eleverna läsa, skriva och räkna.
  • Endast 17 procent av studenterna anser att de har fått tillräcklig utbildning i betygs­sättning och nästan hälften (45 procent) har angett att de inte fått någon utbildning alls.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55