Alla har rätt till utbildade lärare!

En rapport om andelen lärare i skolår 7–9 som har rätt lärarutbildning

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet publicerar en rapport som visar att bara omkring hälften av all undervisning i grundskolans senare år bedrivs av lärare som har rätt utbildning, det vill säga lärarutbildning med inriktning mot de ämnen och de skolår de undervisar i.

Rapporten bygger på två studier gällande lärare i grundskolans år 7–9 som genomförts av SCB på lärarorganisationernas uppdrag.

– Resultaten är nedslående. De kan inte tolkas på annat sätt än att arbetsgivarna systematiskt åsidosätter skollagen. De gör inte vad de ska för att ge eleverna rätt till utbildade lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Bristerna ger direkt utslag på elevernas kunskaper. Tillsynen av både kommunala och fristående skolor måste skärpas. Lärares kompetens måste användas på rätt sätt, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

I rapporten kräver lärarorganisationerna att staten tar sitt ansvar för tillgången på utbildade lärare, att Skolverket agerar mot kommuner och fristående skolor som har låg andel utbildade lärare och att arbetsgivarna åläggs att kompetensutveckla lärare som ska undervisa i ämnen eller skolår som läraren saknar utbildning för. Lärarna som profession måste också ta ansvar genom att inte ta på sig arbetsuppgifter för vilka de inte har utbildning.

Några fakta ur rapporten:

  • Bara 56 procent av lärarna i Ma/NO och Sv/språk har lärarexamen med inriktning mot ämnena.
  • Bara 49 procent av undervisningen i matematik och 50 procent i engelska bedrivs av lärare med rätt utbildning.
  • Totalt är det bara 54 procent av lärarnas undervisningstid i år 7-9 som utgörs av undervisning läraren är utbildad för.
  • De fristående skolorna har väsentligt lägre andel lärare med rätt utbildning än de kommunala skolorna.

Undersökning nr LRUND012

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55