Kompetensutveckling bland lärare

Lärarnas Riksförbund presenterar en rapport som tar upp medlemmarnas möjlighet till kompetensutveckling. Rapporten är tydlig: Medlemmarna inom Lärarnas Riksförbunds har en kompetensutveckling som är kraftigt eftersatt.

Publicerad

Vad händer med elevernas möjligheter att få tillräckliga kunskaper i exempelvis samhälls- eller naturkunskap om deras lärare har fått bristfällig eller ingen relevant kompetens­utveckling sedan de lämnade lärarutbildningen för 25 år sedan? Detta är en fråga som borde bekymra skolhuvudmän och politiker när de följer resultatutvecklingen i svensk skola.

Det finns inte någon annan åtgärd som är viktigare för elevernas möjlighet att ta till sig kunskaper än att de under sin skoldag utbildas av lärare som har bästa tänkbara kompetens. Den viktigaste åtgärden för att öka måluppfyllelsen är en kombination av att lärarna har en bra lärarutbildning i grunden och att de regelbundet får den kompetensutveckling som de i sin lärargärning är i behov av.

Läraryrket är ett akademiskt yrke och den fortbildning som ges måste givetvis vara på en akademisk nivå med hög kvalitet. Därför måste den relevanta kompetensutvecklingen med stark koppling till universitet och högskolor utvecklas och återupprättas.

Det är uppenbart att huvudmännen inte mäktat med att skapa tillräckliga möjligheter och förutsättningar för lärarnas kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen kan dock inte enbart vara något arbetsgivaren ska leverera, utan det krävs att professionella yrkesutövarna själva kan formulera sina behov av vidareutbildning utifrån de krav som finns för en ökad måluppfyllelse för att utveckla sin undervisning.

Regeringens budget är ett steg i rätt riktning. Fram till 2009 satsar regeringen 2 050 miljoner kronor för att stärka kvalificerad kompetensutveckling och forskning. Detta får inte innebära att kommuner och fristående skolor lägger ner sin redan bristfälliga kompetensutveckling, utan bör i stället fungera som en sporre att tillsammans med staten lägga en solid grund för lärarnas kompetensutveckling.

Undersökning nr LRUND015

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55