Ledning för vägledning

Samtal om studie- och yrkesvägledning i november 2007

Rapporten från Lärarnas Riksförbund och Saco visar att skolornas studie- och yrkesvägledning är i kris. En vägledare kan ensam ha ansvaret för 800 elever. ”Det är en orimlig situation. Det drabbar eleverna som riskerar att välja fel program på gymnasiet på grund av brist på information”, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I en nya rapport från Lärarnas Riksförbund och Saco klarläggs att vägledningen måste rustas upp. Djupintervjuer med 20 studie- och yrkesvägledare visar att det finns för få studie- och yrkesvägledare, och de får ta hand om alltför många elever.

– Det är en orimlig situation. Det drabbar eleverna som riskerar att välja fel program på gymnasiet på grund av brist på information. Studie- och yrkesvägledningen har alltför länge varit nedprioriterad i den svenska skolan, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund kräver därför att regeringen satsar på studie- och yrkesvägledarna när nu skolan reformeras.

Skolverket har i flera rapporter uppmärksammat den bristande kvaliteten i vägledningen. Alla elever får inte den hjälp som de har rätt till och många skolor lever inte upp till målen i läroplanen.

Många ungdomar känner att de valt fel studieväg – 13 procent av eleverna byter program det första året på gymnasiet.

Antalet yrkesvägledare varierar också kraftigt mellan skolorna, vilket får negativa konsekvenser för de anställda. En deltagare i studien berättar att det är nödvändigt att jobba på flera skolor för att få ihop till en heltid.

Lärarnas Riksförbund ställer följande krav för att förbättra vägledningen i skolan:

  • Alla skolor, både grundskolor och gymnasieskolor måste garanteras behöriga studie- och yrkesvägledare.
  • Elever ska garanteras kostnadsfri individuell – och nationellt likvärdig – vägledning minst en gång varje läsår.
  • Utbildningen för studie- och yrkesvägledare måste ses över i samband med att lärarutbildningen reformeras.

Undersökning nr LRUND024

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55