Varsel och uppsägningar

Över tusen lärare varslas. I mer än var tredje kommun har lärare varslats om uppsägning, enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Över 40 procent av kommunerna planerar att varsla lärare längre fram, oavsett om kommunen tidigare sagt upp eller varslat lärare. Och var fjärde kommun återbesätter inte lärartjänsterna.

– Detta är bara toppen på isberget. Vår enkätundersökning bland alla våra kommun­föreningar visar att en stor andel av de svenska kommunerna varslar och säger upp lärare, men vi kan tyvärr vänta oss att siffrorna stiger ännu mer, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– 2010 kan vi få förskräckande siffror med förödande konsekvenser för elevernas kunskapsinhämtning och resultat.

Samtidigt med denna kraftiga nedrustning av skolan ska en stor reformering av den svenska skolan genomföras. En ny gymnasieskola införs, ett nytt betygssystem introduceras, fler nationella prov ska genomföras, skolans kunskapsuppdrag sätts i fokus. En ny lärarlegitimation och en ny lärarutbildning ska bli verklighet.

– Detta går inte ihop! Om man därtill lägger problemen i den nuvarande kunskaps­utvecklingen där Sverige faller i internationell rankning riskerar dessa nedskärningar att bli fullständigt förödande för skolan.

– Det ger oss ingen möjlighet att skapa världens bästa skola, som politikerna gärna talar om, säger Metta Fjelkner.

Undersökning nr LRUND035

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55