Styr de kommunala skolplanerna skolan?

Lärarnas Riksförbund presenterar en undersökning som ytterligare visar kommunernas oförmåga att ansvara för skolan. Det gäller de kommunala skolplanerna, ett dokument som varje kommun enligt skollagen ska upprätta.

Publicerad

Den kommunala skolplanen ska visa hur kommunen tänker arbeta för att kommunens skolor ska uppnå de nationella målen i läroplaner och kursplaner. En granskning av 30 kommuner visar att skolplanerna i stort sett är meningslösa. Det rör sig om förskräckande läsning, även om mycket tyder på att skolplanerna kommer att slopas i kommande förslag till ny skollag, vilket vi ser mycket positivt på. De visar på en verklighet i kommunerna som är allt annat än vetenskaplig och kunskapsfokuserad.

I en del kommuner har man helt sonika struntat i att upprätta en skolplan och bryter därmed mot lagen. Så är fallet i Vilhelmina och Mönsterås. I Ludvika har man valt att slå ihop planen för socialtjänsten med skolplanen! Det är uppseendeväckande. I Forshaga kommun har man "brainstormat" fram ledmotivet "jag kan, jag vill, jag vågar" och i Oskarshamn berättar man från central nivå att "allt som inte uttryckligen är förbjudet — det är tillåtet". Korta och obegripliga dokument om en A4-sida är inte ovanliga. Uppsalas skolplan är så oprecis att man som lärare i vart fall inte känner sig tilltalad, medan Södertälje kommun måste ha sysselsatt ett antal tjänstemän för att ta fram deras katalogliknande dokument.

Genomgången visar att prestationerna i kommunens skolor inte har något samband med hur pass bra eller dåliga skolplaner man tagit fram. Kommunernas mest centrala styrdokument har alltså inte fyllt någon funktion. Det spelar därför ingen roll om man skulle ta bort dessa styrdokument helt och hållet. Det är just detta som är skrämmande. Tid ägnas åt dokument som ingen bryr sig om eller som är så svårbegripliga att de inte fyller någon funktion.

Undersökning nr LRUND038

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55