Föräldrars åsikter om skolan

En väljarundersökning

Lärarnas Riksförbund har låtit intervjua drygt 2 000 föräldrar om deras åsikter i vissa skolfrågor: bland annat om skolstarten, om ämneslärare och om behörighet.

Ett par frågor handlar om skolstarten: Om man ska börja skolan vid sex, sju eller åtta års ålder eller om det ska vara fritt för föräldrarna att välja samt om förskoleklassen ska vara frivillig eller obligatorisk.

Vi har också frågat om föräldrarna tycker att det ska vara klass- eller ämneslärare i de olika delarna av grundskolan.

En fråga handlar om övergången till gymnasieskolan för de elever som inte når grundskolans mål och en annan om gymnasieskolans, främst de yrkesförberedande programmens, utformning.

Vi har också frågat om synen på lärares behörighet och behovet av en lärarlegitimation samt om lika eller olika villkor för fristående och kommunala skolor.

Drygt 1 500 av de intervjuade har också svarat på frågan om vilket parti de skulle röstat på om det vore val idag, vilket innebär att vi kan jämföra de politiska partiernas skolpolitik med vad några av deras sympatisörer egentligen tycker.

I vissa fall ger de intervjuade i vår undersökning sitt stöd till de förslag det parti de sympatiserar med lagt fram och i andra fall går de istället emot sitt parti. I de flesta frågor finns dessutom en ganska stor samstämmighet hos de intervjuade oavsett partisympati.

Undersökning nr LRUND040