Låt inte lärarna betala reformerna!

Lärarnas arbetstid pressas med nya uppgifter som läggs på utan att andra tas bort. Lärarnas Riksförbunds undersökning visar hur regeringens skolreformer påverkar lärarnas arbetstid.

Publicerad

Det visar sig att en månad extra arbetstid har lagts på för vissa lärargrupper i grundskolan.

– Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov ökar lärarnas arbetstid utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Det hotar reformernas genomförande, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– I dag klaras nya, visserligen välkomna men ändå tidskrävande, reformer i skolan genom att lärare arbetar mer och med nya uppgifter utan någon som helst kompensation eller omprioritering från skolledning eller skolhuvudmän. Det är helt oacceptabelt!, säger Metta Fjelkner.

Undersökningen Låt inte lärarna betala reformerna! visar att de nya reglerna kring nationella prov och nya skriftliga omdömen kan betyda en månad mer i arbetstid utan kompensation för lärare i grundskolan.

Undersökning nr LRUND043

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55