Hur långt räcker regeringens skolpolitik?

1000 elever om skolan

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) har gett undersökningsföretaget Exquiro i uppdrag att ställa ett antal frågor om skolan till elever. Totalt har 1 000 intervjuer genomförts med elever som går i gymnasieskolan.

Publicerad

Syftet med undersökningen har varit att få en bild av elevers uppfattning i frågor som den nuvarande regeringen antingen lagt som förslag eller inte kommit överens om.

Frågorna som ställdes berör en statlig skola, betyg, gymnasieskolan och disciplinära åtgärder. Ett genomgående resultat är att elever är kluvna kring många avgörande skolpolitiska frågor, samtidigt som det ofta finns en majoritet bland eleverna för eller emot ett visst förslag.

I vissa frågor är en majoritet av eleverna för regeringens förslag och i andra emot. Sammantaget skulle man kunna säga att eleverna ställer sig mitt emellan regeringens och oppositionens skolpolitik.

Undersökning nr LRUND045

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55