Elever och lärare online — var går gränsen?

Lärarnas Riksförbund har i denna undersökning frågat 500 elever, 500 föräldrar och 500 lärare om elev- och lärarkontakter i sociala nätverk som Facebook på internet.

Publicerad

Resultaten visar att användandet av sociala nätverk på internet är utbrett, såväl bland elever som bland lärare.

Resultaten från undersökningen visar också att elev- och lärarkontakter i främst sociala nätverk på internet inte är helt okomplicerat, utan kräver stor yrkesetisk eftertanke hos lärarna.

Undersökning nr LRUND047


Debatten

Hur ska man som lärare förhålla sig till Facebook? Ska man adda sina elever? Detta är några av de frågor som diskuterades under Lärarnas Riksförbunds seminarium ”Elever online – var är lärarna?” under Bokmässan i Göteborg, 24 september 2010. Medverkande: Metta Fjelkner, Björn Ranelid, Liza Greczanik.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55