Arbetsmiljö: undersökningar om arbetstid

Lärares arbetstid – en arbetsmiljöfråga

I denna rapport summerar Lärarnas Riksförbund ett antal undersökningar som berör lärares arbetstid och arbetsinnehåll – det som kan sammanfattas som lärares arbetsbelastning.

Lärarnas Riksförbund har stämt ett antal kommuner inför Arbetsdomstolen. Frågan som förbundet vill få prövat är ifall det är ett brott emot gällande kollektivavtal att besluta om utökad undervisningstid för lärarna.

Det finns de som tittar avundsjukt på lärares arbetstid och att inte vara tvungen att gå till sin arbetsplats under skolloven är en positiv del av läraryrket. Det kan absolut framhållas i diskussionen om arbetstiden att det är en stor fördel med sammanhängande ledighet under den största delen av elevernas lov.

Lärarnas Riksförbund visar i den här rapporten att den tiden behövs. Dels för att ta igen sig, men många lärare använder också tiden under loven för egen kompetensutveckling samt till förberedelse och efterarbete av undervisningen.

Lärarnas Riksförbund har under 2010 och 2011 genomfört att antal undersökningar för att kartlägga våra medlemmars arbetssituation. Våra undersökningar visar att lärare upplever en ökning av i stort sett alla arbetsuppgifter de senaste fem åren. Mycket nytt har tillkommit, lite gammalt har tagits bort.

Undersökning nr LRUND050

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55