Rustade för yrkeslivet?

Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

En skola i världsklass är en förutsättning för att säkerställa svenska företags framtida konkurrenskraft. Det är därför viktigt att både följa upp elevernas kunskapsresultat i skolan och undersöka näringslivets syn på elevernas kunskaper och kompetenser när de väl kommer ut i arbetslivet.

Publicerad

Att företagen ställer höga krav på både skolan och individerna som ska anställas är bra. Med denna undersökning vill vi, Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv, låta olika typer av företag ge sin syn på vad som är viktigt i skolan och hur väl skolan lyckas med att utveckla unga individer i rätt riktning.

Undersökningen ska inte ses som en definitiv sanning, då många av de begrepp som företagen får ta ställning till, kan fyllas med olika innehåll. Vi har valt att inte värdera olika begrepp och kompetenser, utan låtit företagen fritt få ta ställning.

Inför framtiden hoppas vi att samarbetet näringsliv och skola ska stärkas och utvecklas, i syfte att förbättra skolan och stärka elevernas konkurrenskraft på både svensk och internationell arbetsmarknad.

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Tobias Krantz, chef utbildning forskning och innovation Svenskt Näringsliv

Undersökning nr LRUND053

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55